Profil zadavatele: Letiště Praha, a. s.

  • Název: Letiště Praha, a. s.
  • IČO: 28244532
  • Adresa:
    K letišti 1019/6
    16100 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cah.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna kompresoru v Motorárně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.06.2016 20.06.2016 10:00
Výměna střešní krytiny – západní strana Hangáru B
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.06.2016 21.06.2016 13:00
Zajištění projektových prací stavebních objektů do hodnoty 5 mil. Kč (bez DPH) realizované investice
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.06.2016 27.06.2016 10:00
Údržbářské práce v prostředí kde hrozí výbuch
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.06.2016 17.06.2016 12:00
Dodávky sáčků na psí exkrementy
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.06.2016 14.06.2016 10:00
Nové depo autocisteren a produktovod LPH a Severní obvodová komunikace - část 3 a 4, letiště Praha/Ruzyně
nadlimitní Zadáno 03.06.2016 05.09.2017 11:00
Provádění revizí protipožárních ucpávek ve lhůtách daných platnou legislativou
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.06.2016 20.06.2016 15:00
Zajištění dodávek dráhových položek
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.06.2016 16.06.2016 10:00
Výměna odmrazovacích nádrží č. 1-4
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.05.2016 13.06.2016 09:00
Oprava štěrbinového žlabu a přilehlé vozovky v komunikaci před CHS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.05.2016 08.06.2016 11:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce stání 1, TWY A1 a TWY A
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2016 06.06.2016 10:00
Pravidelná údržba stanice reverzní osmózy na Vodárně Jih
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 06.06.2016 14:00
Rozšíření letecké radiokomunikační technologie vč. zajištění dohledu nad systémem TETRA
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 01.06.2016 12:00
Výměna CB krytu v areálu stáčiště LPH v Kněževsi
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 03.06.2016 11:00
Zajištění dodání 3 ks traktorových košťat
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 01.06.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016