Profil zadavatele: Letiště Praha, a. s.

  • Název: Letiště Praha, a. s.
  • IČO: 28244532
  • Adresa:
    K letišti 1019/6
    16100 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cah.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dílčí rekonstrukce technologie třídírny zavazadel v Terminálu 2
nadlimitní Zadáno 10.04.2017 31.05.2017 09:00
Dodávky mražených bramborových výrobků
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.04.2017 25.04.2017 10:00
Mléčné výrobky
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.04.2017 21.04.2017 10:00
Vyhotovení studie infrastruktury leteckých pohonných hmot na zahraničních letištích
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.04.2017 09.05.2017 15:00
Dodání užitkové vozidla pro svoz odpadů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2017 19.04.2017 10:00
Technický dozor investora pro stavby Rekonstrukce stání 1 a Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2017 24.04.2017 11:00
DODÁVKA VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNEROVÉ NÁSTAVBY
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.04.2017 07.04.2017 14:00
Výběrové řízení na spolupráci formou zajištění prezentačních jízd pro klienty VIP Service Club Continental a poskytnutí reklamního(ch) vozu(ů) za účelem transferu klientů po letištní ploše
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.03.2017 20.04.2017 15:00
Oprava TWY L v úseku od RWY 04/22 po TWY P a Oprava TWY K
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.03.2017 20.04.2017 14:00
Zhotovení znaleckých posudků na sedáky (lavičky) umístněné v prstu B Letišti Praha Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.03.2017 04.04.2017 12:00
Provádění havarijních oprav slaboproudých metalických kabelů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.03.2017 31.03.2017 14:00
ZAMĚSTNANECKÁ JÍDELNA T1 – STUDIE ÚPRAVY OBSLUŽNÉHO PROVOZU
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.03.2017 24.04.2017 12:00
Úpravy nadpraží vrat Hangár F
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.03.2017 03.04.2017 11:00
Provádění diagnostiky RWY na letišti Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.03.2017 30.03.2017 09:00
Výměna hořáků kotlů K3 a K4 ve Výtopně Sever
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.03.2017 31.03.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016