Profil zadavatele: Letiště Praha, a. s.

  • Název: Letiště Praha, a. s.
  • IČO: 28244532
  • Adresa:
    K letišti 1019/6
    16100 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cah.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavby pro energetickou infrastrukturu_projektová dokumentace
nadlimitní Hodnocení 12.04.2019 02.05.2019 10:00
Poskytnutí nabíjecí stanice pro vozidla s elektrickým pohonem formou víceletého pronájmu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.04.2019 27.05.2019 10:00
Detekce dronů
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 11.06.2019 10:00
Rekonfigurace stání v sektoru A2 + výměna nástupních mostů na stání 5, 7, 13 a 15
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.04.2019 26.04.2019 12:00
Dodávky čerstvých vajec
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 11.04.2019 23.04.2019 18:00
Demolice Forum Havlum
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.04.2019 20.05.2019 10:30
Rekonstrukce rozvodů teplé vody a cirkulace v objektu Terminálu 1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.04.2019 07.05.2019 15:00
DELIVERY OF NEW TOWBARLESS TRACTOR UP TO 280 TONES
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 10.04.2019 02.05.2019 14:00
Průzkum trhu - kompaktní silniční zametací stroj
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 09.04.2019 16.04.2019 10:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI FORMOU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ – M.Č.S1023
nadlimitní Hodnocení 08.04.2019 06.05.2019 10:00
Technicko – ekonomická studie zásobování teplem
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2019 17.05.2019 23:59
Nákupu digitálních dat ČÚZK a upgrade licencí SW Mysis
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2019 16.04.2019 12:00
Dodávky čerstvého pečiva
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 05.04.2019 05.05.2019 22:00
Výměna konstrukcí v kolektoru K5
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2019 10.05.2019 10:00
Rekonstrukce vozovky mezi HA a ČS PHM Jih
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.04.2019 21.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016