Profil zadavatele: Letiště Praha, a. s.

  • Název: Letiště Praha, a. s.
  • IČO: 28244532
  • Adresa:
    K letišti 1019/6
    16100 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cah.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Síťová správa detektorů ETD
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.03.2019 13.03.2019 15:45
Rekonstrukce dětských mini koutků na Letišti Praha-Ruzyně
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 28.02.2019 21.05.2019 14:00
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.02.2019 15.03.2019 09:00
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob v ČR a transferpricingová dokumentace
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.02.2019 15.04.2019 12:00
Koordinátor BOZP na staveništi pro akci „Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS“
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.02.2019 26.03.2019 09:00
Dodávka zásahových požárních automobilů - nosičů kontejnerů
nadlimitní Vyhodnoceno 27.02.2019 11.04.2019 10:00
Dodávky tuků a olejů
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.02.2019 13.03.2019 18:00
Dodávky mražených bramborových výrobků
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 25.02.2019 13.03.2019 18:00
Předběžná tržní konzultace VoIP
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2019 08.03.2019 17:00
Dodávky zákusků
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.02.2019 14.03.2019 10:00
Nákup autobusů
nadlimitní Hodnocení 21.02.2019 23.04.2019 10:00
Dodávky opakovatelně uzavíratelných sáčků na tekutiny a gely pro cestující
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.02.2019 18.03.2019 10:00
ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.02.2019 04.03.2019 10:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.02.2019 13.03.2019 10:00
Opravy vozovek vč. poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.02.2019 08.03.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016