Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržbářské práce
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.11.2018 28.11.2018 15:00
Poradenské služby v oblasti energetické náročnosti budov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.11.2018 26.11.2018 10:00
Školení vyhlášky č. 50/78 Sb.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.11.2018 26.11.2018 10:00
DELIVERY OF NEW SELF-PROPELLED PASSENGER STAIRS
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.11.2018 22.11.2018 14:00
Kalibrace vah dopravníků
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.11.2018 21.11.2018 15:00
REKONFIGURACE STÁNÍ LETADEL V SEKTORECH C1, C2 A D1 NA OP SEVER, LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
nadlimitní Prokazování kvalifikace 07.11.2018 06.12.2018 13:00
BAGGAGE TAGS FOR CUSS (SELF-SERVICE KIOSK)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.11.2018 15.11.2018 18:00
Koordinátor BOZP na staveništi a technický dozor investora pro akci „Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS“
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 10.12.2018 09:00
Postupné dodávky sanitárních systémů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.11.2018 20.11.2018 10:00
DODÁNÍ KIOSKŮ PRO CELNÍ ODBAVENÍ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.11.2018 14.11.2018 12:00
Realizace znaleckého posudku na tržní nájemné hangáru E
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.11.2018 16.11.2018 12:00
Páteřní stoka SEVER - DSP + DPS
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.11.2018 19.11.2018 15:00
DODÁNÍ AV TECHNIKY PRO LP
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.11.2018 09.11.2018 12:00
DELIVERY OF NEW TOWBARLESS TRACTOR UP TO 280 TONES
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.10.2018 19.11.2018 14:00
NÁKUP Notebooků 12" a 14"
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 31.10.2018 06.11.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››