Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Metodika pro hodnocení rizik dle ZoKB
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.06.2019 15.07.2019 10:00
Dodávky mraženého pečiva
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.06.2019 10.07.2019 10:00
Nákup 2 kusů HW balancerů - Application Delivery Controllerů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.06.2019 11.07.2019 10:00
Elektronický stavební deník
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.06.2019 03.07.2019 10:00
Oprava odjezdové komunikace k R7
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.06.2019 12.07.2019 09:00
Kvalitativní průzkum - zahraničí
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.06.2019 03.07.2019 10:00
Čištění dešťové kanalizace, odvodňovacích žlabů a uličních vpustí na letišti Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.06.2019 04.07.2019 15:00
Poskytování služeb executive search
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.06.2019 03.07.2019 18:00
PROVOZOVÁNÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE SE SORTIMENTEM TRAVEL ESSENTIALS, TJ. PRODEJ TISKU, TABÁKU APOD. // OPERATION OF RETAIL SALE WITH THE TRAVEL ESSENTIALS ASSORTMENT, I.E. SALE OF PRESS, TOBACCO, ETC.
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 07.08.2019 13:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2053, 2053A, 2053B - FINÁLNÍ NABÍDKY // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2053, 2053A, 2053B - FINAL TENDERS
nadlimitní Hodnocení 18.06.2019 25.06.2019 11:00
Dodávky reklamních předmětů pro Souvernir Shop
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.06.2019 11.07.2019 14:00
Hygienizace kalu – ČOV + ČKV Jih
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.06.2019 17.07.2019 14:00
Výstavba TWY K2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.06.2019 28.06.2019 15:00
Předběžná tržní konzultace - Lékařská pohotovostní služba
nadlimitní Zadávání VZ 17.06.2019
Hydraulická zkušebna - úprava Motorárny
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.06.2019 24.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016