Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Navýšení výkonu TS 1 a TS 2
Odesílatel Kateřina Matajzíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2019 09:51:36
Předmět Dodatečné informace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje dodatečné informace k zakázce, upravuje znění smluv a prodlužuje termín pro podání nabídek, blíže viz přílohy.


Přílohy
- Dodatečné info 1.pdf (323.50 KB)
- Příloha B_ZD Smlouva o dílo na zhotovení stavby_TS 1.docx (48.30 KB)
- Příloha D_ZD Smlouva o dílo na zhotovení stavby_TS 2.docx (49.15 KB)