Zakázka: Předběžná tržní konzultace - dodání rentgenových zařízení

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 873
Datum zahájení: 05.02.2018
Nabídku podat do: 07.02.2018 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - dodání rentgenových zařízení

Stručný popis předmětu:
Zadavatel Letiště Praha, a. s., K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, připravuje veřejnou zakázku na dodání rentgenových zařízení. Předmětem Veřejné zakázky bude zajištění postupných dodávek rentgenových zařízení (dále též jako „RTG“) spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů. Celkové počty odebraných RTG budou upřesněny podle potřeb Zadavatele v průběhu trvání smlouvy. Zadavatel předpokládá uzavřít smlouvu na dobu čtyř let. V souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se na Vás obracíme s žádostí o předběžnou tržní konzultaci ohledně technické specifikace požadovaných RTG.

Zadavatel má zájem na stanovení zadávacích podmínek tak, aby se zadávacího řízení k této veřejné zakázky mohl zúčastnit co nejširší okruh potencionálních dodavatelů. Žádáme proto o zodpovězení následujících otázek:

1 Máte k dispozici RTG, která vyhovují rozměrům:
- vnitřní šířka tunelu kontrolní zóny v rozsahu od 60 do 75 cm, vnitřní výška tunelu v rozsahu od 40 do 55 cm,
- vnitřní šířka tunelu kontrolní zóny v rozsahu od 75 do 85 cm, vnitřní výška tunelu v rozsahu od 55 do 65 cm?
Žádáme Vás tímto o komentář/doplnění k výše uvedeným rozměrům. Pokud některý z požadovaných rozměrů není z Vaší strany splnitelný, žádáme o návrh alternativního řešení. Současně žádáme o doplnění maximálních vnějších rozměrů Vámi nabízených RTG.

2 Máte k dispozici technologické řešení libovolné topologie pro vzdálenou správu všech dodaných RTG z jednoho místa prostřednictvím síťového připojení? Pro konkretizaci rozsahu je stanoven počet 40 kusů RTG.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
jan.sykora@cah.cz

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy