Contract: Výměna zdroje chladu vč. úpravy technologie v hangáru B

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1375
Contracting authority registration number: 0224004618
Date of commence: 28.01.2019
Time limit for tenders: 05.03.2019 15:00

Title, type and description of contract

 • Title: Výměna zdroje chladu vč. úpravy technologie v hangáru B

Brief subject description:
Předmětem plnění je posouzení technického stavu stávajícího systému chlazení, vypracování návrhu koncepce chlazení a provedení výměny dvou stávajících centrálních kompaktních chladicích jednotek Blue Box v Hangáru B.
Uchazeč ve své nabídce předloží popis zamýšleného řešení výměny chladicích jednotek a technické listy těchto jednotek. Zadavatel požaduje instalaci chladicích jednotek takových výrobců, které mají servisní pobočku v České republice.
Uchazeč ve své nabídce předloží statické posouzení chladicích jednotek, včetně rámu, do kterého budou osazeny.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6
 • Department name: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL links