Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha, a. s. (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a. s. a Czech Airlines Handling, a. s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky měřící a regulační techniky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.02.2019 01.03.2019 11:00
Opravy vozovek vč. poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.02.2019 25.02.2019 14:00
Rozšíření křižovatky TWY Z
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.02.2019 19.02.2019 08:00
Dodávka mobilních odražečů výtokových plynů // Delivery of Mobile Blast Deflectors
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.02.2019 27.02.2019 14:00
Chemické a mikrobiologické analýzy a odběry vzorků
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.02.2019 18.02.2019 14:00
TRAKTOROVÝ KONTEJNEROVÝ VALNÍK
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.02.2019 18.02.2019 14:00
Předběžné tržní konzultace - Služby pojišťovacího makléře pro Letiště Praha
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.01.2019 15.02.2019 23:59
Příjezdová estakáda a plošina před T2
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.01.2019 19.02.2019 09:00
IDF 4 rekonstrukce a vybavení rozvodny
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.01.2019 27.02.2019 10:00
Prodej 1 perforátoru PET lahví a 2 stacionárních lisů s přípojným kontejnerem
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 30.01.2019 15.02.2019 12:00
Oprava komínů výtopny
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.01.2019 13.02.2019 14:00
Předběžné tržní konzultace - Postupné dodávky security scannerů - umožňujících celotělové skenování osob
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 29.01.2019 05.02.2019 23:59
RFI (Průzkum trhu) - Zajištění servisních služeb a zajištění dodávek náhradních dílů pro auto-myčku
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.01.2019 07.02.2019 14:00
Výměna zdroje chladu vč. úpravy technologie v hangáru B
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.01.2019 11.02.2019 10:00
Dodávky a poskytování servisních služeb elektromotorů se šnekovými převodovkami SEW EURODRIVE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.01.2019 11.02.2019 15:00
všechny zakázky