Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha, a. s. (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a. s. a Czech Airlines Handling, a. s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržbářské práce
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.11.2018 28.11.2018 15:00
Poradenské služby v oblasti energetické náročnosti budov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.11.2018 26.11.2018 10:00
Školení vyhlášky č. 50/78 Sb.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.11.2018 26.11.2018 10:00
DELIVERY OF NEW SELF-PROPELLED PASSENGER STAIRS
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.11.2018 22.11.2018 14:00
Kalibrace vah dopravníků
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.11.2018 21.11.2018 15:00
REKONFIGURACE STÁNÍ LETADEL V SEKTORECH C1, C2 A D1 NA OP SEVER, LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
nadlimitní Prokazování kvalifikace 07.11.2018 06.12.2018 13:00
BAGGAGE TAGS FOR CUSS (SELF-SERVICE KIOSK)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.11.2018 15.11.2018 18:00
Koordinátor BOZP na staveništi a technický dozor investora pro akci „Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS“
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 10.12.2018 09:00
Postupné dodávky sanitárních systémů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.11.2018 20.11.2018 10:00
DODÁNÍ KIOSKŮ PRO CELNÍ ODBAVENÍ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.11.2018 14.11.2018 12:00
Realizace znaleckého posudku na tržní nájemné hangáru E
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.11.2018 16.11.2018 12:00
Páteřní stoka SEVER - DSP + DPS
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.11.2018 19.11.2018 15:00
DODÁNÍ AV TECHNIKY PRO LP
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.11.2018 09.11.2018 12:00
DELIVERY OF NEW TOWBARLESS TRACTOR UP TO 280 TONES
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.10.2018 19.11.2018 14:00
NÁKUP Notebooků 12" a 14"
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 31.10.2018 06.11.2018 12:00
všechny zakázky