Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha, a. s. (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a. s. a Czech Airlines Handling, a. s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření briefingu ČSA
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.11.2019 02.12.2019 10:00
Postupné dodávky náhradních dílů pro vozidla
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.11.2019 27.11.2019 23:00
E-learningový kurz Řidič referent
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.11.2019 27.11.2019 18:00
Delivery of the System of Information Kiosks
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.11.2019 04.12.2019 12:00
Carsharing – dodávka hardware a poskytnutí softwarových služeb
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.11.2019 06.12.2019 23:59
Předběžná tržní konzultace - Podpora SAP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 25.11.2019 23:59
Oprava, rozšíření TWY C, D, F, G, L v souvislosti s výstavbou Stoky sever I. Etapa
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 13.12.2019 10:00
Zajištění dvou doprovodných eventů v průběhu mezinárodní konference ACI. Event.: 2020 – 29th Airport Commercial & Retail - ACI Europe
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.11.2019 05.12.2019 16:00
Opravy ponorných míchadel na letišti Praha-Ruzyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.11.2019 26.11.2019 15:00
Nástavba administrativní budovy ZAO s metodou BIM
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.11.2019 26.11.2019 10:00
Systém na pokročilou ochranu koncových zařízení
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.11.2019 24.11.2019 20:00
Řešení pro ověření integrity kandidátů na zaměstnání / Solution for job applicants integrity verification
mimo režim ZZVZ Hodnocení 08.11.2019 19.11.2019 23:59
Přesun VIP parking Comfort
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.11.2019 02.12.2019 10:00
Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrických pracovních strojů během jejich používání
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.11.2019 20.11.2019 12:00
Předběžná tržní konzultace - Dodání software pro plánování směn
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.11.2019 15.11.2019 12:00
všechny zakázky