Dne 12.12.2019 od 13:00 do cca 13:30 proběhne odstávka systému.
Děkujeme za pochopení.

Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha, a. s. (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a. s. a Czech Airlines Handling, a. s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
A New Temporary Run-up Area, Prague Airport
nadlimitní Příjem nabídek 10.12.2019 23.01.2020 13:00
Úpravy skladové haly na dílny autoprovozu - navýšení kapacity SVP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2019 20.01.2020 10:00
Eskalátor ES1, ES2 a ES3, letiště Praha Ruzyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2019 07.01.2020 10:00
Přístavba trafostanice TS 12
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2019 20.12.2019 10:00
Výměna výtahů č. 5 a č. 7 v Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2019 23.12.2019 10:00
Vysoce odborné překlady a tlumočení AJ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2019 19.12.2019 10:00
Komplexní poradenství Real Estate
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2019 03.01.2020 12:00
Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.12.2019 14.01.2020 13:00
Likvidaci sušených kalů z ČOV
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.12.2019 15.01.2020 10:00
Rekonstrukce 1. biologické linky ČOV Sever
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2019 19.12.2019 13:00
Čištění odlučovačů ropných látek, sedimentačních nádrží a lapáků tuku
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2019 19.12.2019 12:00
PD Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2019 18.12.2019 15:00
Vozidla 4x4 typu Pick-up pro OLE a BOL
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2019 18.12.2019 23:59
Výroba a instalace polepů určených na vozidla
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2019 11.12.2019 20:00
Přístavba výtahů v Parkingu C – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2019 18.12.2019 13:00
všechny zakázky